Det här är första introducerande modulen i Attentions och Elevhälsokonsulterna gemensamma utbildningssatsning om fysisk lärmiljö.

Vad är fysisk lärmiljö och hur påverkar den elever?

I den här första introduktionsföreläsningen berättar psykolog Malin Valsö vad fysisk lärmiljö innebär. Vad är det i den här lärmiljön som ofta utmanar i svenska i skolor? Vi ges också en inblick i hur den fysiska lärmiljön påverkar elevernas hälsa, lärande och sociala samspel.

Vilka elever påverkas mest och varför?

Den andra föreläsningen i introduktionen beskriver varför den fysiska lärmiljön kan vara extra utmanande för vissa elevgrupper, däribland elever med NPF.


Arbetsmaterial som hör ihop med filmerna

Vill du eller ditt arbetslag fördjupa er i fysisk lärmiljö efter ni sett introduktionsfilmerna? Använd då vårt medföljande arbetsmaterial.

Den här satsningen har tagits fram inom Attentions projekt Vägen tillbaka, med medel från Allmänna Arvsfonden. Materialet finns tillgängligt under hela 2024.