Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Här är alla välkomna

…. Det gör också Julien. Med sin ADD och dyslexi har han det lite kämpigt i skolan just nu och mår bra av att komma hit och träna. – Här kan jag vara mig själv, ha kul med mina kompisar och bli bra på att göra volter. Moa, Anton och Ludvig med flera nickar instämmande och kommer på fler bra saker med freerunning. – Man slipper stå på led och vänta på sin tur! – Man får röra på sig hela tiden! – Det är jätteroligt att hitta på egna volter ner i skum…

Lyssna in elevernas behov och stärk lärarutbildningen med NPF-kunskap

…får förutsättningar att lyckas. I vårt eget nyligen avslutade projekt Min skola ser vi att bara en ökad dialog med eleven kan lösa många svårigheter. Vår erfarenhet och uppfattning är att om skolan fungerade bättre, skulle barn och unga med våra diagnoser inte behöva varken vård eller stöd i samma utsträckning som idag. Inte heller deras föräldrar som ofta måste kämpa för att barnet ska få adekvat hjälp med följden att många drabbas av egen sjuks…

Attention i kampanj för inkluderande nätklimat

…är först ut. Nätkoll har tagit fram utbildningsmaterial för föräldrar och skola för att uppmärksamma nätets möjligheter och risker och stärka ungas egna strategier. Inom kort finns de för fri nedladdning på projektets sida. Några av Nätkolls utbildningsfilmer har klippts ihop av Make Equal för #skärpning. Teman som kommer lyftas under veckan är föräldrars rädsla över vad unga gör på internet, vikten av att våga be proffsen om hjälp, att vara en v…

Barn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet

…g pratar med sina 13-16-åringar om internet. Det är bland annat det glappet som vi på Nätkoll försöker påverka, säger Karin Torgny, projektledare för Nätkoll. Inom kort lanserar Attention projektet Nätkoll två utbildningsmaterial, ett till föräldrar och ett till skola. Båda ger kunskap om nätet och NPF och förutsättningar för goda samtal om nätet. – Vi hoppas materialet ska upplevas som enkelt och lätt att ta till sig och spridas brett, för vi ser…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…olstarten. Alltför många elever mår dåligt och många vill inte ens gå till skolan. De oroar sig för att det inte ska fungera, varken med skolarbetet eller relationerna och upplever en stor hopplöshet, säger Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention. Mellan fem och sju procent av eleverna i den svenska skolan uppskattas ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF*). Räknar man in elever som har liknande svårigheter men som inte uppfy…

Om Idrott för alla

…ksamhet och föreningsliv. Projektet verkade genom samverkan mellan kommun, skola, idrottsföreningar och ungdomar med NPF öka denna grupps deltagande i idrottsverksamhet. Projektet bidrog med inspiration till hur ett arbete för att möjliggöra delaktighet för alla kan se ut, gav exempel på hur samverkansmodeller kan se ut på kommunal nivå och inspirerade genom utbildning och alternativa träningsupplägg. Ytterst för att öka livskvaliteten hos barn oc…

Min Skola-projektet lanserar skriften “Skolguiden- Vad har elever med NPF rätt till?”

…ften “Skolguiden” har vi samlat informatio n och hoppas att det ska ge föräldrar en översikt om vad som kan vara relevant i kontakten med ditt barns skola. Materialet riktar sig till dig som är förälder till barn med NPF som går i förskolan, förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan, samt fritidshem. Längst bak i materialet har vi samlat lästips. Här kan du se var informa tionen i skriften kommer ifrån och få lite fler tips på webbsidor att be…

Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

…inderspolitiken 2015 konstaterade Myndigheten för Delaktighet att Sveriges skolar brister när det gäller att ge elever det särskilda stöd de har rätt till. Svensk skola uppges sakna både kompetens och tillgång till lämpliga hjälpmedel, vilket senare bekräftats av Barnombudsmannen, Skolverket och Skolinspektionen samt i flera statliga utredningar. I enlighet med skollagen ska alla elever ges lika möjlighet till utveckling och lärande. Det är nu hög…

Attentions arbetsmarknadsplattform

…arbete, också ska få det. Ökad samverkan mellan relevanta myndigheter och skola inför och efter avslutad skolgång. Att den sociala tryggheten ska upprätthållas genom trygga, rättvisa och lättbegripliga socialförsäkringar med rimliga ersättningsnivåer, vilket innebär att garantinivån i aktivitets- och sjukersättningen måste höjas. Att aktivitets- och sjukersättningen ska främja aktivitet och ett ökat samhällsdeltagande. Möjligheten att engagera si…

Stor hopplöshet bland föräldrar till elever med NPF

…abla historier som måste få ett slut. Aftonbladet söndag 24 september 2017 Skolans ska kunna erbjuda alla barn en fungerande skolgång. Den måste också samverka med vården och socialtjänsten för barnets bästa. – Föräldrarna kunskap och oro ska tas på allvar, och ingångna överenskommelser hållas. Samhället har allt att vinna på att ge alla elever förutsättningar att klara skolan, annars kommer den psykiska ohälsan bara att fortsätta öka, menar Anki…

Höstens påverkansarbete igång för Attention

…epolitiska ombudsman och Inger Kyösti, ämnessakkunnig inom nationell samordning för den sociala barn- och ungdomsvården. – Där lyfte vi att många barn och unga som är placerade har NPF-diagnos. Men också hur ett tidigt och anpassat stöd till familjerna och en fungerande skola skulle kunna förebygga placeringar, berättar Anki Sandberg, ordförande för Attention. Vill du veta mer om vårt intressepolitiska påverkansarbete och hur vi arbetar för att sk…

Äntligen blir NPF-kunskap för speciallärare obligatoriskt!

…triska svårigheter och kunna tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer. – En skola som är bra för elever med neuropsykiatriska svårigheter är bra för alla. Lärare har rätt till stöd i sitt arbete av speciallärare och specialpedagoger. Därför utbildar vi fler och stärker utbildningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. Riksförbundet Attention har arbetat länge med påverkansarbete för att skapa den här förändringen. Ordförande Anki Sandberg oc…

Program

…Anna Borg, KIND Alla elever har rätt att utveckla sin fulla potential i en skola som stimulerar, utmanar och stödjer lärande. Hur kan rektor, elevhälsa och skolpersonal samarbeta för att skapa motivation och stödja alla elevers lärande? Hur kan flexibelt resursstöd och ett systematiskt arbetssätt bidra till en meningsfull skolgång? 14.30-15.00 Kaffe och utställningsbesök 15.00-15.40 Helhetsgreppet – att stötta ur flera perspektiv och prioritera i…

…samma rätt till en tillvaro som ger mening oavsett om det är hemma eller i skolan. Tyvärr ser verkligheten inte ut så idag och de föräldrar som vi möter uttrycker oro, frustration, ilska och maktlöshet över att ständigt måsta kämpa för att barnen ska få det stöd och den hjälp som de behöver. Vi ser en skola som inte förmår möta barnens behov. Vi ser en första linje som inte är rustad för att ta emot. Vi ser att den specialiserade vården blir alltm…

Alexandra

…samma rätt till en tillvaro som ger mening oavsett om det är hemma eller i skolan. Tyvärr ser verkligheten inte ut så idag och de föräldrar som vi möter uttrycker oro, frustration, ilska och maktlöshet över att ständigt måste kämpa för att barnen ska få det stöd och den hjälp som de behöver. Vi ser en skola som inte förmår möta barnens behov. Vi ser en första linje som inte är rustad för att ta emot. Vi ser att den specialiserade vården blir alltm…