Sökresultat

Hittade 22 sidor med sökordet "fritid"

Fritid

Fritid Det är viktigt att ha saker och aktiviteter i sitt liv som är roliga och som man mår bra av. Aktiviteter som ger energi och hjälper en att ladda om. Trots det är det många som tycker att det kan vara svårt att ta vara på fritiden. Man hinner eller orkar inte efter en lång dag. Det kan vara svår att varva ner och koppla av mentalt eller fysiskt. Även om man inte arbetar kan det vara svårt att ta vara på den lediga tiden. Fritid Det är…

Framtidskonferens med fokus på en meningsfull fritid för alla

I fredags anordnade Attentions projekt Idrott för alla en Framtidskonferens tillsammans med SKL. Fokus för dagen var en meningsfull fritid för alla. Beslutsfattare och tjänstemän samlas från Sveriges kommuner, myndigheter och föreningsliv för att diskutera och debattera hur vi kan få en meningsfull fritid för alla barn och unga. Idrott, rörelse och meningsfull fritid är en självklar del i ett demokratiskt samhälle. Dessvärre är det många barn…

Fritid och kultur

Fritid och kultur Att ha en aktiv fritid är betydelsefullt för de flesta, men aktiviteterna är inte alltid tillgängliga för alla. Personer med NPF kan ha svårt att fungera i grupper och lär sig ofta på ett annorlunda sätt än andra. Det vanliga aktivitetsutbudet är inte tillräckligt anpassat efter deras särskilda behov och många fritidsledare saknar kunskaper om NPF. Anpassa så att alla kan delta Det behövs individuellt anpassat stöd som gör det…

Attention lanserar ny sajt med fokus på alla barns rätt till en meningsfull fritid

Idrott, rörelse och meningsfull fritid är en självklar del i ett demokratiskt samhälle. Dessvärre är det många barn och unga som slutar idrotta eller som aldrig kommer in varken i idrotten eller i annan förenings- och fritidsaktivitet. Det innebär ett stort utanförskap för många grupper. Och i längden stora kostnader för både individ och samhälle. Många kommuner är väl medvetna om problemen men man vet inte HUR man ska gå vidare. Det har…

Ny rapport om barn och ungas hälsa

Den första Pep-rapporten släpps idag den 3 april. Undersökningen kartlägger hur barn i åldrarna 4-17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Den visar att barn och unga rör på sig för lite och äter för dåligt. Generation Peps första rapport om barn och ungas hälsa Pep-rapporten 2019 är en heltäckande granskning av barns och ungas hälsa, utförd av SOM-institutet på uppdrag av Generation…

Idrott för alla

Idrott för alla https://www.youtube.com/watch?v=2Z9lzsYO8FQ Alla barn och ungdomar måste få chansen till en meningsfull fritid Visste du att barn med till exempel ADHD och Asperger inte idrottar i lika stor utsträckning som barn utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)? Riksförbundet Attention gjorde en enkät 2016 som visade att drygt hälften av barn med NPF i åldrarna 10-12 år idrottar. Riksidrottsförbundets siffror över alla barn…

Tips i vardagen

…Tips i vardagen Här har vi samlat tips som kan göra det enklare att få vardagen att fungera i arbetet, skolan och hemma. Arbete och studier Tips för bättre möten Ekonomi Hälsa Fritid Relationer…

Ungdomsprojektet

Ungdomsprojektet – Attention Ung Ungdomsprojektet var ett 4-årigt projekt mellan 2008-2012 som finansierades av Arvsfonden. Syfte Syftet med projektet var att utveckla metoder och verksamhet som kunde bidra till att ge ungdomar med ADHD, Aspergers eller Tourette syndrom en mer stimulerande fritid och fler sociala kontakter. Förbundet och ett antal lokala föreningar erbjöd ungdomar mellan 18-30 år utvecklande gemenskap och möjlighet att…

Projektet “Idrott för alla” träffade riksdagsledamot Per Lodenius

Lena Lindahl, projektledare Idrott för alla och Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson, har träffat riksdagsledamot Per Lodenius som också är Centerpartiets talesperson i kultur- och funktionshinderspolitiska frågor. På mötet berättade Attention om vad projektet åstadkommit under sina tre år, men talade också om det som just nu är fokus för projektet; behovet av att kommunerna tar ett större ansvar för barn som idag – av olika…

Tidningen Attention

Tidningen Attention Medlemstidningen Attention är helt inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi skriver om det som händer inom skolvärlden, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, forskningen, arbetslivet och hjälpmedelsområdet. Tipsa gärna redaktionen om spännande personer att intervjua eller annat som vi borde skriva om. Kontakta redaktionen Redaktör: Linnéa Rosenberg Telefon: 08-120 488 00 E-post: redaktionen@attention.se Läs…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

Bakgrunden till förslaget är syftet är att stärka barns rätt till vård och sociala insatser vid gemensamt vårdnadsansvar. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar…

En fungerande idrott för alla – 10 stycken

…“En fungerande idrott för alla” vänder sig till aktivitetsledare inom idrotten med fokus på ADHD, Autism och andra NPF-diagnoser. I skriften får du ta del av fakta, tips och exempel från olika verksamheter inom idrotten. Ladda ner skriften som PDF >> Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Idrott för alla som drivs av Riksförbundet Attention. Av: Riksförbundet Attention 2017      …

Annonser tidning och webb

Vill du annonsera? Här hittar du information om att annonsera i vår medlemstidning och på vår webb. Genom att annonsera i våra kanaler har du möjlighet att nå ut till personer med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning, anhöriga och yrkesverksamma inom området.   ANNONSERING PRINT   TIDNINGEN ATTENTION Upplaga: 10 000 ex/per nummer Utgivning: 4 nummer per år Målgrupp: Attentions medlemmar och stödorganisationer…

Avslutade projekt

Avslutade projekt Jämställdhetsprojektet Syftet med projektet var att stärka unga kvinnor med ADHD genom att sprida information, hålla träffar och skapa nätverk. Mer om projektet   Jämställdhetsprojektet Syftet med projektet var att stärka unga kvinnor med ADHD genom att sprida information, hålla träffar och skapa nätverk. Mer om projektet   Rörelseverkstan Projektet bedrev rörelseträning för kvinnor med ADHD med syftet att minska…

Unga vuxna

Unga vuxna Unga vuxna-projektet bedrevs 2011-2014 och finansierades av Arvsfonden. Målgruppen var unga vuxna 18-30 år med ADHD. Syfte och mål Unga vuxna-projektet vände sig till unga vuxna med ADHD. I projektet har vi jobbat för att sprida tips och strategier för en bättre fungerande vardag och för att låta personer bakom diagnosen komma till tals. Syftet och målet med projektet var att öka medvetenheten och kunskapen kring hur…