Sökresultat

Hittade 23 sidor med sökordet "fritid"

Fritid

…m. Trots det är det många som tycker att det kan vara svårt att ta vara på fritiden. Man hinner eller orkar inte efter en lång dag. Det kan vara svår att varva ner och koppla av mentalt eller fysiskt. Även om man inte arbetar kan det vara svårt att ta vara på den lediga tiden. Fritid Det är viktigt att ha saker och aktiviteter i sitt liv som är roliga och som man mår bra av. Aktiviteter som ger energi och hjälper en att ladda om. Trots det är det…

Framtidskonferens med fokus på en meningsfull fritid för alla

…att få det att fungera ute i kommunerna. Dagen streamades och kommer att finnas på Attentions YouTube-kanal. >> Till sajten alla barn har rätt till en meningsfull fritid >> Se filmen Alla barns rätt till en meningsfull fritid >> Kunskapsmaterial för idrottsledare…

Fritid och kultur

…öd som gör det möjligt för alla att delta i fritidsaktiviteter. I vissa fall behövs en följeslagare eller extra ledare. I andra fall kan personlig träning i hur fritidsaktiviteten går till och hur man ska bete sig vara lösningen. Attention arbetar för att: Idrotts- och fritidsverksamheter ska göras tillgängliga för personer med NPF. Ledare för fritidsverksamheter ska få utbildning i hur de kan anpassa aktiviteterna och bemöta personer med olika fu…

Attention lanserar ny sajt med fokus på alla barns rätt till en meningsfull fritid

…eller som aldrig kommer in varken i idrotten eller i annan förenings- och fritidsaktivitet. Det innebär ett stort utanförskap för många grupper. Och i längden stora kostnader för både individ och samhälle. Många kommuner är väl medvetna om problemen men man vet inte HUR man ska gå vidare. Det har projektet Idrott för alla tagit fasta på och lanserar idag sajten fritid.attention.se Här samlas inspirerande goda exempel, argument, aktuell forskning…

Ny rapport om barn och ungas hälsa

…s hälsa. – Rörelse och fysisk aktivitet är en viktig del av en meningsfull fritid. Vi ser att behoven och orsakerna är väldigt lika för alla former av utanförskap och att många barn och unga med NPF också hamnar utanför. Ansvaret att samordna insatser så att alla barn har möjlighet att vara med måste kommunerna ta, menar Lena Lindahl. Riksförbundet Attention stödjer Generation Pep och är även en så kallad peppare, genom projektet Idrott för alla….

Idrott för alla

…?v=2Z9lzsYO8FQ Alla barn och ungdomar måste få chansen till en meningsfull fritid Visste du att barn med till exempel ADHD och Asperger inte idrottar i lika stor utsträckning som barn utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)? Riksförbundet Attention gjorde en enkät 2016 som visade att drygt hälften av barn med NPF i åldrarna 10-12 år idrottar. Riksidrottsförbundets siffror över alla barn mellan 6 och 12 år visar att 80 procent av pojkar…

Tips i vardagen

…Tips i vardagen Här har vi samlat tips som kan göra det enklare att få vardagen att fungera i arbetet, skolan och hemma. Arbete och studier Tips för bättre möten Ekonomi Hälsa Fritid Relationer…

Ungdomsprojektet

…mar, så att föreningslivet blir bättre på att engagera dem i någon form av fritidsverksamhet. Slutmålet är en rikare fritid för de berörda ungdomarna i form av mer verksamheter för dem inom idrott och studieförbund. Testpiloter Tillsammans med de som jobbade i Attentions Ungdomsprojekt testade ungdomar mellan 15 och 23 år med NPF-diagnoser olika typer av aktiviteter. Testpilotsgrupperna bestod av 8-10 ungdomar som skickat in intresseanmälan. Aktiv…

Tidningen Attention

Tidningen Attention Medlemstidningen Attention är helt inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi skriver om det som händer inom skolvärlden, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, forskningen, arbetslivet och hjälpmedelsområdet. Tipsa gärna redaktionen om spännande personer att intervjua eller annat som vi borde skriva om. Bli årsprenumerant Genom att bli medlem i Attention så får man en årsprenumeration på Tidningen Attention. Du…

Projektet “Idrott för alla” träffade riksdagsledamot Per Lodenius

…ttpinnen behöver vandra vidare. Och det sker samtidigt som frågan om barns fritid och det ökande stillasittandet är högaktuell. – Det som framkommit i projektet kan bidra till lösningar på dagens problem med inaktivitet och utanförskap. Den kunskapen behöver spridas till våra politiker, myndigheter och beslutsfattare med makt att fatta avgörande beslut för våra unga , säger Annica Nilsson. >> Se filmen “Alla barns rätt till en meningsfull fritid”…

Unga vuxna

…gnosen. Filmerna finns på vår youtube-kanal AttentionPlay. Unga vuxna-projektet tog fram boken ”Det finns alltid ett sätt. Lösningsfokus och ADHD” med porträtt av unga vuxna med ADHD samt strategier och tips för områden som hälsa, relationer, arbete, ekonomi och fritid. Till boken finns det även ett studiecirkelmaterial som kan användas för diskussion och samtal på träffar i Attentions föreningar eller andra sammanhang. Boken finns även sol talbok…

Stöd i lokalt påverkansarbete

…ovärderlig kunskap och erfarenhet att lösa problem inom områden som skola, fritid, arbetsliv, socialtjänst och vård. Vi ska ha en tilltro till vår förmåga. Det kan vara lätt att tro att påverkansarbete är svårt, stelt och lite allvarsamt. Ni kanske i er lokalförening känner att det inte är något för just er. Faktum är att ni troligtvis ägnar er åt just påverkansarbete utan att ni ens tänker på det. Tänk på hur mycket ni påverkar via alla möten som…

Följ “Idrott för allas” Framtidskonferens live

…föreningsliv för att diskutera och debattera hur vi ska få en meningsfull fritid för alla barn och unga. – Det vi konstaterat i projektet är att kommunerna i mycket större utsträckning behöver arbeta strategiskt i samverkan med olika aktörer, bland andra idrotten. Det här är rättvisefrågor och handlar om barns rättigheter, att alla ska få vara med – vilket är kommunens uppdrag! Den 3e maj samlar vi därför strategiska personer i kommunerna och ino…

En fungerande idrott för alla – 10 stycken

…“En fungerande idrott för alla” vänder sig till aktivitetsledare inom idrotten med fokus på ADHD, Autism och andra NPF-diagnoser. I skriften får du ta del av fakta, tips och exempel från olika verksamheter inom idrotten. Ladda ner skriften som PDF >> Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Idrott för alla som drivs av Riksförbundet Attention. Av: Riksförbundet Attention 2017      …

Avslutade projekt

…der och verksamhet som bidrog till att ge unga med NPF en mer stimulerande fritid och fler sociala kontakter. Mer om projektet   Vuxenprojektet Projektet arbetade för att ge vuxna med NPF ökat inflytande och större delaktighet, både inom Attention och i samhället. Mer om projektet Jämställdhetsprojektet Syftet med projektet var att stärka unga kvinnor med ADHD genom att sprida information, hålla träffar och skapa nätverk. Mer om projektet   Rörels…