Sökresultat

Hittade 59 sidor med sökordet "anhörig"

”En (o)möjlig kombination?”

…av det har projektet tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga. Den första berättelsen i filmserien handlar om Pontus vars dotter Moa har diagnosen ADHD. F…

Förälder med egen diagnos

Förälder med egen diagnos Att vara förälder med egen diagnos är utmanande. Det kan vara svårt att få ihop vardagen med allt extrajobb det ofta innebär när man har ett barn med NPF. Men det kan också vara en fördel att ha en egen diagnos som förälder. Har man egen diagnos så har man ofta en inneboende förståelse för sitt barns svårigheter. Det kan naturligtvis även vara plågsamt att se sitt barn behöva hantera det man själv tampats med och då kan…

Attention & Trygg-Hansa gör enkät ihop

…rjningssituationen ser ut för dig med egen NPF och för dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF. Vi vill också ställa frågor om samhällets stöd. Genom att svara på våra enkäter bidrar du till ökad kunskap och ett stärkt påverkansarbete. Dina svar är viktiga för oss! Enkäterna görs i samarbete med Trygg Hansa. Resultaten kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan som Trygg Hansa arrangerar samt i Attentions informationsk…

Myndigt barn

Myndigt barn Det är häftigt att se sitt barn bli stort och börja ta de första stegen ut i vuxenvärlden men det kan också vara förknippat med mycket oro för föräldrar till barn med NPF. Plötsligt förlorar man den kontroll man tidigare hade och nu vilar mycket ansvar på barnet självt. Som förälder har man inte längre rätt att ta del av barnets vårdkontakter, ekonomi eller studier/arbete. Barnet kanske markerar sin självständighet och vill klara sig…

Lagen om stöd och service, LSS

Lagen om stöd och service, LSS LSS är en rättighetslag och gäller för dem som har varaktiga och omfattande funktionsnedsättningar. Det är en kompletteringslag till socialtjänstlagen. De tre personkretsar som omfattas och bedöms tillhöra LSS: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter hjärnskada i vuxen ålder. Personer…

Attention & Trygg-hansa gör enkät ihop

…rjningssituationen ser ut för dig med egen NPF och för dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF. Vi vill också ställa frågor om samhällets stöd. Genom att svara på våra enkäter bidrar du till ökad kunskap och ett stärkt påverkansarbete. Dina svar är viktiga för oss! Enkäterna görs i samarbete med Trygg Hansa. Resultaten kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan som Trygg Hansa arrangerar samt i Attentions informationsk…

Syskonskapet

Syskonskapet Många barn som har syskon kan berätta om en vardag som är full och kompromisser och inte sällan konflikter. Man kan behöva stämma av sitt syskons känsloläge och ta stor hänsyn till vad ens syskon behöver för att klara av att göra saker. Syskon kan berätta om starka, motstridiga känslor. Hat och kärlek om vartannat. En känsla av att bli undanskuffad. Att man alltid ska ha förståelse fastän man inte alltid vill eller orkar. Kärleken ka…

Nytt kunskapsstöd om stöd till anhöriga

…ett stöd i arbetsgruppens arbete med att driva på anhörigarbetet i kommuner och landsting. Den är utgiven i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och kampanjen (H)järnkoll. Länk till NSPH:s anhörigskrift  …

Attention svarar på FunkA-utredningens “Sänkta trösklar – högt i tak”

…inns på grund av krångliga och otillgängliga regelverk. De som inte har en anhörig eller annan stödperson som kan hjälpa till i processen riskerar att bli utan hjälp. – Att lönebidrag ska beviljas som ett stöd för individen, inte som ett stöd till arbetsgivaren. På så sätt kan en individ få större frihet att byta arbetsgivare och kunna ta med sig stödet till nästa arbetsplats. – Ökad ekonomisk trygghet så att individer vågar prova på att arbeta el…

Ny studie ska öka förståelsen för anhörigas livssituation

…Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) vid Örebro universitet gör just nu en studie som innefattar Attentions målgrupper. Syftet är att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med stöd till närstående med b.la NPF. Är du anhörig och vill delta i studien kontakta: Elisabeth Liedström E-post: elisabeth.liedstrom@oru.se Telefon: 019-30 37 61…

Platser kvar på kursen Livslinjen – Må bra-dagar i juni

…Det finns fortfarande platser kvar på kursen Livslinjen – Må bra-dagar steg 1, 13-15 juni. Kursen är ett samarbete mellan Ågesta folkhögskola och Attention och riktar sig till dig som är anhörig till någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Steg 1 riktar sig till dem som inte har deltagit tidigare. Anmäl dig här…

Ny vägledning inspirerar till stöd åt anhöriga

…erbjuda stöd och underlätta för de personer som vårdar en närstående. Som anhörig har man rätt att få stöd och avlastning. Det uppmärksammas i vägledningen ”Stöd till anhöriga”, utgiven av Socialstyrelsen, som vänder sig till chefer i arbetsledande ställning med ansvar för att implementera bestämmelsen i hela socialtjänsten. Efter varje kapitel finns ett antal frågeställningar. – Vi hoppas med dessa frågor få igång interna diskussioner i arbetsla…

NSPH vänder utanförskap till delaktighet

…av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, antingen sin egen eller som anhörig. Ändå finns det många fördomar kring psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Syftet med cirkelverksamheten är att hjälpa personer med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom att utvecklas till aktiva medborgare. Trots att olika diagnoser skiljer sig åt och uttrycker sig olika, har personerna bakom diagnoserna ofta något gemensamt: känslan av att stå utanför eller inte accept…

Stort behov av stöd i vardagen

…ten ställde frågor om vad personer med egen neuropsykiatrisk diagnos eller anhörig med diagnos behöver hjälp med i vardagen och vem som tillgodoser de behov som finns. Det framgår bland annat att behov av hjälp med praktiska sysslor i hemmet och med att kontakta andra är stort bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att rensa och städa i hemmet samt påminnas om träffar hör till det som flest personer bedömer att de behöver hjä…

Du är också viktigast – Om föräldraskap, stress och ASD/Aspergers syndrom

Skriften riktar sig till dig som är förälder till ett barn med ASD/Aspergers syndrom. Ur ett föräldraperspektiv kan du bland annat ta del av information om diagnosen och hur man som förälder kan påverkas. Innehåll: Till dig som är förälder till ett barn med ASD/Aspergers syndrom ASD/Aspergers syndrom – ur ett föräldraperspektiv Vad är ASD/Aspergers syndrom? Helhetssyn på människan Våra sociala nätverk Stress Beröring Kriser kan leda till utveckli…