Sökresultat

Hittade 65 sidor med sökordet "anhörig"

Relationer

…kommunen. Det kan vara en kontaktperson, arbetsterapeut eller boendestöd, eller olika typer av föräldrautbildningar och föräldrastöd. Som anhörig till exempelvis ett barn eller en partner med ADHD, har man möjlighet att få anhörigstöd. Alla kommuner är skyldiga enligt socialtjänstlagen att erbjuda stöd till anhöriga – det kan vara kurser, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra eller att få prata med någon utomstående om sin situation….

Attentions nya satsning på flickor & kvinnor

…mhetsutvecklare, främst i IT-branschen. Jag fick upp ögonen för NPF när en anhörig blev hemmasittare och sedan fick en NPF-diagnos. Då började jag att engagera mig ideellt i frågan. Jag pratar ofta med föräldrar som kämpar hårt för att få rätt hjälp till sina barn. Jag tror att om vi kan öka kunskapen så kan vi förhoppningsvis bidra till att fler får må bra, känna sig förstådda och få det stöd de behöver i tid. Vad har du för erfarenhet av NPF? Ja…

Anhörigforum på nätet

…hörigforum på nätet Internet är ett kraftfullt verktyg. Det kan inte minst anhöriga till närstående med NPF skriva under på. Med hjälp av nätet finns möjligheter att hitta en – för många – livsviktig gemenskap. På nätet kan anhöriga hitta gemensamma nämnare med andra som lever nära NPF. Man kan skapa debatt och gemensamt arbeta för att påverka och förändra. Attention är ett av många exempel på hur man kan kraftsamla i ett forum, snabbt skapa tillr…

Attention & Trygg-Hansa gör enkät ihop

…rjningssituationen ser ut för dig med egen NPF och för dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF. Vi vill också ställa frågor om samhällets stöd. Genom att svara på våra enkäter bidrar du till ökad kunskap och ett stärkt påverkansarbete. Dina svar är viktiga för oss! Enkäterna görs i samarbete med Trygg Hansa. Resultaten kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan som Trygg Hansa arrangerar samt i Attentions informationsk…

Syskonskapet

Syskonskapet Många barn som har syskon kan berätta om en vardag som är full och kompromisser och inte sällan konflikter. Man kan behöva stämma av sitt syskons känsloläge och ta stor hänsyn till vad ens syskon behöver för att klara av att göra saker. Syskon kan berätta om starka, motstridiga känslor. Hat och kärlek om vartannat. En känsla av att bli undanskuffad. Att man alltid ska ha förståelse fastän man inte alltid vill eller orkar. Kärleken ka…

Myndigt barn

Myndigt barn Det är häftigt att se sitt barn bli stort och börja ta de första stegen ut i vuxenvärlden men det kan också vara förknippat med mycket oro för föräldrar till barn med NPF. Plötsligt förlorar man den kontroll man tidigare hade och nu vilar mycket ansvar på barnet självt. Som förälder har man inte längre rätt att ta del av barnets vårdkontakter, ekonomi eller studier/arbete. Barnet kanske markerar sin självständighet och vill klara sig…

Lagen om stöd och service, LSS

Lagen om stöd och service, LSS LSS är en rättighetslag och gäller för dem som har varaktiga och omfattande funktionsnedsättningar. Det är en kompletteringslag till socialtjänstlagen. De tre personkretsar som omfattas och bedöms tillhöra LSS: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter hjärnskada i vuxen ålder. Personer…

Attention & Trygg-hansa gör enkät ihop

…rjningssituationen ser ut för dig med egen NPF och för dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF. Vi vill också ställa frågor om samhällets stöd. Genom att svara på våra enkäter bidrar du till ökad kunskap och ett stärkt påverkansarbete. Dina svar är viktiga för oss! Enkäterna görs i samarbete med Trygg Hansa. Resultaten kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan som Trygg Hansa arrangerar samt i Attentions informationsk…

Förälder med egen diagnos

Förälder med egen diagnos Att vara förälder med egen diagnos är utmanande. Det kan vara svårt att få ihop vardagen med allt extrajobb det ofta innebär när man har ett barn med NPF. Men det kan också vara en fördel att ha en egen diagnos som förälder. Har man egen diagnos så har man ofta en inneboende förståelse för sitt barns svårigheter. Det kan naturligtvis även vara plågsamt att se sitt barn behöva hantera det man själv tampats med och då kan…

Attention svarar på FunkA-utredningens “Sänkta trösklar – högt i tak”

…inns på grund av krångliga och otillgängliga regelverk. De som inte har en anhörig eller annan stödperson som kan hjälpa till i processen riskerar att bli utan hjälp. – Att lönebidrag ska beviljas som ett stöd för individen, inte som ett stöd till arbetsgivaren. På så sätt kan en individ få större frihet att byta arbetsgivare och kunna ta med sig stödet till nästa arbetsplats. – Ökad ekonomisk trygghet så att individer vågar prova på att arbeta el…

Ny studie ska öka förståelsen för anhörigas livssituation

…Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) vid Örebro universitet gör just nu en studie som innefattar Attentions målgrupper. Syftet är att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med stöd till närstående med b.la NPF. Är du anhörig och vill delta i studien kontakta: Elisabeth Liedström E-post: elisabeth.liedstrom@oru.se Telefon: 019-30 37 61…

Platser kvar på kursen Livslinjen – Må bra-dagar i juni

…Det finns fortfarande platser kvar på kursen Livslinjen – Må bra-dagar steg 1, 13-15 juni. Kursen är ett samarbete mellan Ågesta folkhögskola och Attention och riktar sig till dig som är anhörig till någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Steg 1 riktar sig till dem som inte har deltagit tidigare. Anmäl dig här…

Ny vägledning inspirerar till stöd åt anhöriga

…erbjuda stöd och underlätta för de personer som vårdar en närstående. Som anhörig har man rätt att få stöd och avlastning. Det uppmärksammas i vägledningen ”Stöd till anhöriga”, utgiven av Socialstyrelsen, som vänder sig till chefer i arbetsledande ställning med ansvar för att implementera bestämmelsen i hela socialtjänsten. Efter varje kapitel finns ett antal frågeställningar. – Vi hoppas med dessa frågor få igång interna diskussioner i arbetsla…

NSPH vänder utanförskap till delaktighet

…av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, antingen sin egen eller som anhörig. Ändå finns det många fördomar kring psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Syftet med cirkelverksamheten är att hjälpa personer med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom att utvecklas till aktiva medborgare. Trots att olika diagnoser skiljer sig åt och uttrycker sig olika, har personerna bakom diagnoserna ofta något gemensamt: känslan av att stå utanför eller inte accept…

Stort behov av stöd i vardagen

…ten ställde frågor om vad personer med egen neuropsykiatrisk diagnos eller anhörig med diagnos behöver hjälp med i vardagen och vem som tillgodoser de behov som finns. Det framgår bland annat att behov av hjälp med praktiska sysslor i hemmet och med att kontakta andra är stort bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att rensa och städa i hemmet samt påminnas om träffar hör till det som flest personer bedömer att de behöver hjä…