Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Pust – vi lyckades!

…i i Stockholm. Målet är att all hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid. För kontakt och mer information, gå in på www.skl.se/psynk Att vara allra sist på programmet är aldrig lätt men Rickard Bracken och Lisa Aronsson klarade det med glans. De berättade om kampanjen Hjärnkoll som arbetar efter devisen ”För ett psykisk friskare Sverige”. Kampanjen har som må…

Stödet till barn med NPF behöver bli tydligare och samordnas

…der en genomsnittlig vecka lägger 3-5 timmar på kontakter med myndigheter, skola och omsorg eller annan offentlig verksamhet i frågor som gäller NPF-diagnosen hos barnet, 12 % uppskattar att de lägger 6-10 timmar en genomsnittlig vecka på kontakter och 6 % uppskattar att de lägger fler än 11 timmar/vecka på dessa kontakter. Enkäten visar också att många föräldrar gått ner i tid eller varit sjukskrivna under det senaste året. Något som blir tydligt…

Köeländet

…tionsnedsättningar inom vården måste öka. Det är viktigt att anställda hos skola, sociala myndigheter, vuxenpsykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentraler har den kunskap och förståelse som krävs för att bemöta våra grupper. Därför är det glädjande att Socialstyrelsen nu ska ta fram en vägledning som ska användas som stöd i vården av personer med ADHD. Målet är enligt myndigheten att ”bidra till att vården och omsorgen blir jä…

”Ensidiga kö-satsningar hjälper inte BUP”

…r några exempel på åtgärder som skulle göra verklig skillnad: Involvera förskolan och skolan genom att satsa på kompetensutveckling redan i utbildningen till personal och skolledare. De som dagligen möter barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver större förståelse för deras behov och kunna göra enklare anpassningar direkt. Bygg ut elevhälsan så att den får reella möjligheter att arbeta förebyggande, stödja lärarna i att arbeta…

Projekt granskar familjestödjande insatser

…t hur COPE – ett program för föräldrastöd – har använts i kurser på arabiska och somaliska. Granskningen visar att programmet fyller en viktig funktion men att det kan anpassas bättre till föräldrarnas situation och kulturella bakgrund. I ett andra delprojekt har man utvärderat skolans samarbete med föräldrar i en skola med elever upp till årskurs sex och en stor andel utrikesfödda barn och föräldrar. Här visade det sig att modersmålspedagogerna –…

Pappa med ADHD

…0 år och åtta höns. Idag är han hemma från jobbet som stödpedagog på en förskola, där han utgör en resurs till övrig personal för barn i behov av särskilt stöd. Genom sitt arbete med personer som behöver anpassningar har han fått en verktygslåda med strategier som han själv har användning för. – Impulsiviteten och min bristande tidsuppfattning är vardagens främsta utmaningar. Tanken är svår att begränsa. Jag vill agera direkt och åker gärna på spo…

Jiang – föräldern som ”inte kan bete sig”

…nte att ignorera de fullkomligt rimliga krav som ställdes på en fungerande skola. Jiang är ett välkommet tillskott hos Attention Jag är glad över att Jiang valt att bli suppleant i Attention och det säger jag när vi ses på kansliet för den här intervjun. Riktigt glad. Jiang känns som en fyrbåk som kommer hjälpa organisation att fortsätta sitt påverkansarbete och berika kunskapsbanken. Jiang är också nöjd. – Jag tycker att Attention har en fantasti…

Attentions nya satsning på flickor & kvinnor

…känner att jag ser mycket som kan göras bättre för NPF-familjer både inom skola, vård och samhället i stort. Vad kommer hända i satsningen på flickor och kvinnor? Arbetet kommer att fokusera på flickor och kvinnor med NPF med inriktning på psykiatrisk samsjuklighet. Vi vill arbeta tillsammans med våra medlemmar för att stärka flickor och kvinnor och öka kunskapen i samhället för att på så sätt bidra till att de får det stöd och den hjälp de har r…

Forskningsstudie visar att skolor ratar barn med adhd

…procent av barnen utan diagnos får svar att de var välkomna att besöka förskolan. Bland barn med adhd fick enbart 33 procent samma svar när deras föräldrar kontaktade en skola som drivs av en privat utförare. Studiens resultat visar att diskrimineringen är mest påtaglig i skolor som drivs av privata utförare och främst drabbar den barn med diagnosen adhd, men diskriminering förekommer även i kommunala skolor, exempelvis mot flickor med adhd. – At…

Attention gästar Funk i P1 om “när skolor stänger”

…med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behöver speciellt stöd i skolan. Hur går det för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar när rutiner och stöd rivs upp? Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention gästar radioprogrammet Funk i P1 och talar just om detta. I programmet talar man även om Attentions färska rapport ” Rutinerna slås sönder och plötsligt står vi helt utan stöd”. Då rapporten visar att corona slår ex…

Hemmasittande i karantänens tidevarv

…för mig. Bunden vid hemmet är inget nytt för många av oss NPF-familjer. En skola som inte är tillgänglig är inget nytt. Få sociala kontakter är inget nytt. Att arbeta hemifrån: been there, done that. I många år. Den stora skillnaden nu är vi är en del av en yrvaken flock som undrar hur man ska stå ut med en pausad tillvaro. Kollegor och bekanta som förvirrat undrar hur det här ska gå till. Barn hemma och jobba samtidigt? Få till en struktur? Klara…

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

…rka lärarers och rektorers kompetens för att öka jämlikheten i den svenska skolan. Men för att detta ska ske framgångsrikt så krävs kunskap om funktionsnedsättningar och hur en skola för alla ska organiseras. Riksförbundet Attention har därför tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat in en begäran om möte med utbildningsminister Anna Ekström (S) och Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S…

Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

…ande bilden av ADHD och autism. – Vi kan inte fortsätta tillåta att forskningen och vården utgår från mannen som norm och därmed utesluta halva befolkningen, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap inom vård, omsorg och skola om kvinnor och tjejer med NPF. Attentions kunskapsråd arbetar för att producera och sprida kunskap om alla med NPF, inklusive flickor och kvinnor. Vår rådmedlem Lo…

Kraftsamling för bättre stöd vid NPF: ”Vi gör allt vi kan”

…ste som händer på NPF-området just nu, och hur avspeglas det på forumet? – Skolan är alltid en het fråga och just nu driver vi frågan om behovet av nationell frånvarostatistik och att det behövs en nationell handlingsplan för att komma till rätta med problematisk skolfrånvaro. Vi vill också ha en anmälningsplikt för skolor som misslyckas i uppdraget att ge NPF-elever undervisning. – Många talar nu också om behovet av att lyfta flickors och kvinnor…

Attentions paneldebatt om skolfrånvaro livesänds

…srika är helt avgörande för dessa elever och deras familjer, men också för skola, kommun och övriga samhället. Var: Facebook @Attentionriks Tid: torsdag den 30/1-2020, kl. 8.30-9.15 Medverkande Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten Anna Borg, utbildad specialpedagog som arbetat som pedagog, chef och…