Sökresultat

Hittade 90 sidor med sökordet "jobbet"

Vi har NPF på jobbet

…Vi har NPF på jobbet Hur är det att ha ADHD, Asperger, Tourette eller Språkstörning på jobbet? På den här sidan har vi samlat berättelser om personer med NPF som har hamnat på rätt arbetsplats. Arbetsplatser där de kan växa och utvecklas utefter deras individuella behov….

ADHD på jobbet

ADHD på jobbet Attention påbörjade projektet ADHD på jobbet i september 2015 och avslutade det i slutet av augusti 2018. ADHD på jobbet har haft som huvudmål att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden. Genom tips, information och strategier som utgår från målgruppens egna erfarenheter skapades en webbsida där allt finns samlat. Det viktigaste materialet från ADHD på jobbet samlas nu under fliken Jobbportalen, samt i en skrift som…

Arvsfonden lyfter vårt projekt “ADHD på jobbet”

…projekt med hjälp av pengar från Arvsfonden: ADHD på jobbet, Barns röst, Idrott för alla och Nätkoll. Nätkoll är ett lokalt projekt som vår förening i Hisingen-Kungälv leder. Läs mer om ADHD på jobbet här Projektets webbplats (adhdpajobbet.se) Läs om projektet på Arvsfondens sida Se Arvsfondens film om projektet https://www.youtube.com/watch?v=mcr47hdk-Ao…

Projektet “ADHD på jobbet”

ADHD på jobbet Attention påbörjade projektet ADHD på jobbet i september 2015. ADHD på jobbet har som huvudmål att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden. Genom tips, information och strategier som utgår från målgruppens egna erfarenheter skapas en webbsida där allt finns samlat. Målgrupp Projektet har fyra målgrupper: Vuxna med ADHD som söker arbete och som behöver stöd i sitt arbetssökande. Vuxna med ADHD som har ett arbete och…

Några frågor till Maria Petersson, projektledare för nystartade “ADHD på jobbet”

…a erfarenhet kommer väl till pass i min roll som projektledare för adhd på jobbet. Varför behövs projektet? – Många människor med adhd skulle fungera och klara av sin vardag om de bara fick tillgång till enkla anpassningar. Man skulle kunna förebygga psykisk ohälsa och undvika sjukskrivningar om arbetsgivarna fångade upp personerna tidigare. Men det saknas idag kunskap om hur man ska göra det. Hur ska ni åstadkomma det? – Vi vill inspirera, inform…

ADHD på jobbet – 10 stycken

…I skriften “ADHD på jobbet – En guide till arbetsgivare och medarbetare” kan du ta del av fakta och tips om hur du på ett enkelt sätt kan skapa goda förutsättningar för dina medarbetare. Ladda ner skriften som PDF >> Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Med ADHD på jobbet som drivs av Riksförbundet Attention. Av: Riksförbundet Attention 2017      …

Grävmaskinist – Bästa jobbet för Johanna

…fin sommardag ute på Adelsö, en ö i Mälaren. Johanna håller på att avsluta jobbet med att gräva ner rör och kablar, dränera och fixa till grusvägen som sträcker sig fram i det vackra landskapet utefter vattnet. – Jag är noga med att det ska se fint ut när jag lämnar, säger hon från sin maskin, en större modell av en så kallad bandgrävmaskin. – Vill du testa? Jag klättrar upp och sätter mig vid spakarna. Hon visar hur jag rör skopan, hur jag svänge…

Förebyggande insatser på jobbet kan förbättra 450 000 människors psykiska hälsa

…arbetsplatsen. En av fyra känner sig inte delaktiga i beslut som fattas på jobbet. På riksnivå betyder det att hela 1,4 miljoner yrkesverksamma upplever att prestationskraven på arbetsplatsen påverkar deras psykiska hälsa negativt och att förebyggande insatser kan förbättra 450 000 människors psykiska hälsa. Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken menar att ökat engagemang från arbetsgivare kan motverka uppkomsten av psykisk ohälsa. – Med öppnare…

Attention ger ut handboken “Med Asperger på jobbet”

…perger och de utmaningar som kan uppstå i samband med olika situationer på jobbet. Handboken vänder sig främst till arbetsgivare och kan med fördel användas vid introduktionen av nyanställda med Asperger. Även yrkesverksamma som coachar nyanställda med Asperger kan ha stor nytta av handboken. – Att publicera materialet har varit med i projektplanen från början. Handboken gör vi för att kunna sprida informationen bredare geografiskt och göra den lä…

Paketpris på skriften “Med Asperger på jobbet”

Skriften “Med Asperger på jobbet – bli en bättre chef och kollega” ger kunskap om diagnosen Aspergers syndrom/AST kopplat till arbetslivet. För att sprida kunskapen till så många arbetsplatser som möjligt har Attention nu tagit fram ett fördelaktigt paketpris. Beställ 10 st betala 200 kr (ord 30 kr/st). Skriften ger kunskap om diagnosen Aspergers syndrom/AST kopplat till arbetslivet. Den förmedlar både fakta och ger praktiska tips på hur du som…

Attention i Almedalen

…ention på plats i Almedalen. Från väster Anna Norrman, kanslichef, Anki Sandberg, förbundsordförande, Annica Nilsson, Intressepolitisk ombudsman, Maria Petersson, projektledare ADHD på jobbet, Cecilia Backentorn, kommunikatör och Martin Nyling, projektmedarbetare ADHD på jobbet.   HELA VÅRT PROGRAM I ALMEDALEN – hittar du här….

Inspiration

…Material du kan använda Här har vi samlat länkar till filmer, skrifter, webbsidor och annat material som du kan använda. Använd materialet som inspiration, för att få mer fakta om olika diagnoser och hitta verktyg att hantera din egen npf och / eller andras. Fakta, tips, info och praktisk hjälp för både dig som själv har en diagnos och för dig som vill veta mer om hur det är att ha en diagnos, hur det fungerar på jobbet och i vardagen….

Attention satte ljuset på ADHD i arbetslivet – och visade nyproducerad VR-film

…r sig nöjd med att vara på plats. – Det är mycket bra att vi låter ADHD på jobbet ta plats på den här arenan. Att Myndigheten för delaktighet är arrangör känns helt rätt för oss eftersom vårt projekt handlar om att tillgängliggöra arbetslivet, så att fler kan komma i arbete eller behålla det, säger Maria. ADHD på jobbets seminarium avslutades med en paneldiskussion om breddad rekrytering, där bland annat representanter för Unionen, Arbetsgivarverk…

Gästkrönika: “Det är lite rörigt ibland bara”

…t poängen framgår. Att jobba är lite som att leva ett dubbelliv, jag är på jobbet, försöker verka rimlig och förespråka en slags livsstruktur. Eller så är jag inte på jobbet, försöker oftast bibehålla någon form av rimlighet – men har absolut ingen struktur. Inga rutiner, mer som en måttligt aktiv Ronja Rövardotter. “Jag behöver få handskas med det där på mitt sätt bara, göra lite här, lite där” När jag inte är helt sänkt över mitt vuxenjobb jobba…

Filmer & skrifter om NPF och arbete

…Attentions filmer & skrifter om NPF och arbete Här kan du ta del av Attentions filmer och skrifter som handlar om arbete och NPF….