Arkivet för Författare: Jacqueline Treschow

Enkät om coronavirusets påverkan på Attentions medlemmar

Riksförbundet Attention vill kartlägga hur våra medlemmar påverkas av Coronaviruset/Covid-19. Vi önskar att ni svarar på vår enkät om coronaviruset, då vi […]
Läs mer 

Hemmasittande i karantänens tidevarv

Världen sitter i karantän och alla blir smått prilliga av isoleringen. Det utbyts tips och pepp om hur man ska […]
Läs mer 

Elever med NPF också en riskgrupp

Stängningen av gymnasier och högskolor och omställningen till distansundervisning, riskerar att drabba många med NPF som behöver stöd och anpassningar […]
Läs mer 

Attention om Coronapandemin

Attention känner precis som andra samhällsaktörer ett ansvar att bidra till att bromsa spridningen av coronaviruset. Vi gör allt vi […]
Läs mer 

Regeringen ska se över LSS-reglerna

Regeringen ska se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt LSS. Syftet med översynen är att […]
Läs mer 

Regeringen vill att hemmasittare ska få distansutbildning

Regeringen vill ändra skollagen så att så kallade hemmasittare ska kunna få distansundervisning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser distansundervisningen som […]
Läs mer 

Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

Flickor och kvinnor med NPF upptäcks senare och har svårare att få rätt hjälp. Detta har ett högt pris – […]
Läs mer 

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram […]
Läs mer 

Lotta Borg Skoglunds nya bok “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”

Attentions kunskapsrådsmedlem – Lotta Borg Skoglund som är överläkare, forskare och en av grundarna till SMART Psykiatri släpper nu boken “Adhd […]
Läs mer 

Attentions remissvar på förslaget om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter i lärarutbildningarna

Riksförbundet Attention har tagit del av Utbildningsdepartementets förslag ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna”. Vi […]
Läs mer