Arkivet för Kategori: Aktuellt

Webbinarium: Hur hjälper vi bäst unga som varken arbetar eller studerar?

I samband med att Attentions projekt “Vägen vidare” släppte sin enkätrapport, så bjöd projektet in till ett digitalt webbinarium. Gästerna […]
Läs mer 

Rapport om unga med NPF som varken arbetar eller studerar

Det finns idag ungefär 150 000 unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar och den gruppen ser inte […]
Läs mer 

Debattartikel: Agera direkt när skolsvårigheterna uppstår

I en debattartikel publicerad den 7 december i Dagens Samhälle skriver Attention följande: Det behövs effektiv samverkan mellan aktörer som […]
Läs mer 

Attentions temavecka med fokus på rörelse & hälsa

Att få in rörelse och aktivitet som en naturlig del i livet är något många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upplever […]
Läs mer 

Debattartikel: Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättningar

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har påbörjat dialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för […]
Läs mer 

Attentions medverkan på Socionomdagarna

Projektet Ung dialog presenterades på årets Socionomdagar i föreläsningen ”Lyssna på mig!”. Röster från placerade barn och unga med NPF […]
Läs mer 

Kunskapsbrist om NPF inom socialt arbete: ”Viktigt att vi sprider vår kunskap”

Barn och vuxna med adhd och autism är kraftigt överrepresenterade bland de som på olika sätt behöver stöd och hjälp […]
Läs mer 

Webbinarium med fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Onsdagen den 7 december, 08.30-09.30, bjuder Attentions arvsfondenprojekt Vägen vidare in till webbinariet “Hur hjälper vi unga som varken arbetar […]
Läs mer 

Julfrukost om äldres psykiska (o)hälsa 

Riksförbundet Attention och Hjärnkoll bjuder den 15 december in till en viktig julfrukost med fokus på äldres psykiska (o)hälsa. Under […]
Läs mer 

Kunskapslyft om NPF i Köping

Social – och arbetsmarknadsnämnden i Köping genomför just nu en kompetenssatsning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Satsningen görs i samverkan med […]
Läs mer