Medlemsregistret

Så här sköter kansliet medlemsregistret.

Ny medlem som anmäler sig via förbundets hemsida

Medlemmen läggs med automatik in i registret och ett inbetalningskort med OCR-nr skickas ut automatiskt från systemet. Medlemmen är nu registrerad som intresseanmäld.

Ny medlem eller adressändring som kommer direkt in till lokalförening

Om lokalföreningen får in en intresseanmälan, eller annan ändring så ska den skickas vidare till kansliet föruppdatering eller registreras direkt på förbundets hemsida snarast.

Medlemsavgift

Medlemavsavgift som kommer in till kansliet

Betalningen med OCR-nr läggs in i registret automatiskt. Betalning som sker via postgiro/bankgiro läggs in manuellt i registret.

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för redan registrerad medlem

Om medlem betalar direkt till föreningen ska registeransvarig skicka ett mail med uppgift på huvudmedlem, familjemedlemmar, betalningsdag, summa. Summan måste stämma med antalet medlemmar som är medlemsanmälda. Föreningen betalar in hela summan till förbundet på pg 165636-2 eller bg 5316-1949

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för ny medlem

Om det är en ny medlem som anmäler sig och betalar direkt till föreningen ska uppgifterna mailas till kansliet och avgiften i sin helhet betalas in till pg 165636-2 eller bg 5316-1949 med uppgift om vilken/vilka personer avgiften gäller.

Utbetalning av medlemsavgifter till lokalförening

Utbetalning sker vid fyra olika tillfällen under året. Första utbetalning sker i början på januari då föreningen får en slutredovisning av medlemsavgifterna som baseras på föregående år.

Nästa utbetalning innefattar en förskottsbetalning av hälften av de medlemsavgifter som föreningen tog in undertiden 1/1 – 30/9 föregående år.

De två sista utbetalningarna baseras på inbetalda medlemsavgifter den 30/5 och 30/9.

Kansliet skickar ut ett första inbetalningskort till medlemmarna i januari. En påminnelse skickas därefter ut under våren. Som en sista åtgärd skickar kansliet också ut en påminnelse mail till de medlemmar som fortfarande inte har betalat avgiften. Därefter avregistreras medlemmen. Avregistreringen sker under maj.

Medlemsavgiften är 240 kr/huvudmedlem och 60 kr/familjemedlem boende på samma adress. Avgiften för stödmedlemskap är 400 kr. Samtliga medlemsavgifter förutom 60 kr för huvudmedlem betalas ut till lokalföreningen.


Dela detta: