I Attentions lokalföreningar erbjuds ofta möjligheter att delta i olika gruppträffar där man träffar andra individer och familjer med NPF. På den här sidan samlar vi innehåll som vi hoppas kunna göra gruppträffarna ännu bättre och enklare att genomföra.


Gruppträffar för föräldrar till barn i problematisk skolfrånvaro

Syftet med gruppträffarna är att få dela erfarenheter med andra föräldrar i en liknande situation. Se gärna filmen där vi berättar om materialets uppbyggnad.

Materialet är uppdelat i fyra träffar och så ingår det ett arbetshäfte för föräldrarna.

Ladda ner materialet & se introfilm

Gruppträffar för föräldrar till unga som varken arbetar eller studerar

Syftet med de här gruppträffarna är att få dela erfarenheter med andra föräldrar i en liknande situation. Materialet består främst av diskussionsfrågor och filmklipp. Träffarna kan användas som separata informationstillfällen på teman eller en serie träffar med samma föräldragrupp.

Ladda ner materialet

Skrivarträffar för barn och unga som är i problematisk skolfrånvaro

Materialet är till för att hålla skrivträffar för barn och unga mellan cirka10-16 år, där det finns problematisk skolfrånvaro. Det är inte en manual, utan förutsätter tidigare erfarenhet av att leda grupper och helst grupper med barn.

Ladda ner materialet här

Anordna en bokcirkel i föreningen

 Ett sätt att gemensamt lära sig och reflektera över NPF och vad en NPF-diagnos kan innebära är genom litteraturen. Att sedan diskutera böckerna man läst med andra i en bokcirkel kan ge ytterligare perspektiv och känsla av sammanhang. 

Läs skrift om att starta en bokcirkel.