Kirseberg. FOTO: JOHNÉR

Attention besöker fängelser

Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelseanstalter. Under besöken informerar vi om NPF, främst ADHD, och om vilket stöd som finns att få efter frigivning.

Personerna som besöker fängelserna har ofta själva en NPF-diagnos och fungerar som levande exempel på att det finns många möjligheter i livet, trots eller kanske till och med på grund av att man har NPF.

Syftet med besöksverksamheten är att:

  • Ge möjlighet att prata med förstående och intresserade medmänniskor
  • Bidra till ökad självförståelse
  • Ge stöd i att blicka framåt och planera för en bättre framtid

Vi har tagit fram en guide – ”Delad kunskap – nya möjligheter” – som beskriver hur Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet och hur man kan lägga upp träffar praktiskt. Guiden kostar inget och kan laddas ner via länkarna här på sidan. Titta också gärna på vår film om besöksverksamheten.

När Attentions Fri-projekt pågick, under 2012 till 2015, tog projektledarna också fram en mycket användbar webbsida med strukturerat metodmaterial, många korta videor och frågor att arbeta med, för alla som brottas med ADHD, kriminalitet eller missbruk. Sidan finns här: friguiden.se.

Bakgrund – ADHD och kriminalitet

Enligt Kriminalvårdens handlingsplan för ADHD uppfyller 25 procent av alla som sitter i fängelse kriterierna för ADHD eller annan NPF-diagnos. Detta omfattar alla anstalter. På slutna avdelningar, där de intagna har längre straff, är siffran högre. Många får sin utredning, diagnos och behandling först i fängelset och det är vanligt att man gått med sin funktionsnedsättning obehandlad eftersom omgivningen inte har haft tillräcklig kunskap.

Vill du starta en besöksgrupp?

Kontakta din lokalförening för att höra om det finns möjlighet att starta upp verksamhet där du bor. Lokalföreningen kan sedan kontakta Attentions rikskansli för mer information: besoksverksamhet@attention.se

I inspirationsguiden  “Delad kunskap nya möjligheter” kan du läsa mer om hur du startar upp besöksverksamhet i din lokalförening.


Dela detta: